A-Trak - Money Makin'

Текст песни: Money Makin'

Money makin
Money making
Money, money making
Let's go
I love that money
I love money, money, money
C'mon
Money makin
Money taking
Money makin
Money makin
Let's go
Money makin
Money making
Money, money making
Let's go
I love that money

Put the cash in my hand
Put the cash in my hand
Put the cash in my hand
Put the cash in my hand
Put the cash in my head
[Repeat]

Money makin
Money taking
Money makin
Money makin
Let's go

Money waking
Money, money makin
Money taking
Money, money money
I love that
I love that
Money, money, money


A-Trak

Клип на песню: A-Trak - Money Makin'

Что думаете о песни и словах?

avatar