She Wants The D

CID

Текст песни: She Wants The D

Hm, ahh, ahh x8
Let go! Let... x4
She wants the D

Ehh, D x4
The D
Ehh, D x4

The D
Ehh, D x4
The D
Ehh, D x3
She wants the D (let go)
Ehh, D x4
The D
Ehh, D x4
The D
Ehh, D x4
The D
Ehh, D x4
She wants the D.


Другие тексты: CID

Клип на песню: She Wants The D - CID

Что думаете о песни и словах?

avatar