Dillon Francis - Pull It

Текст песни: Pull It

Boom, boom, boom...

Pull It!!

Quiero Tenerte!!

Pull It!!

Quiero Tenerte!!

Pull It!!


Dillon Francis

Клип на песню: Dillon Francis - Pull It

Что думаете о песни и словах?

avatar