Тохир Содиков - Кел яшайлик биз бирга

Текст песни: Кел яшайлик биз бирга

Кел яшайлик биз бирга

Агар менга булган севгинг чин булса
Агар танлаганинг ёлгиз мен булсам
Узат унг кулинг менга
Севги тимсоли узук такай унга
Бир умрга……..

Кел яшайлик биз бирга, бизнинг эртагимизда.
Дусту, душман ичида, иккимиз охиргача.
Энг сунгги нафасгача, то улим ажратгунча.
Яхши-ёмон кунимда, буласанми ёнимда?...

Хаммадан гузалсан сен ок либосда,
Хаяжонда дугоналар, хавасда.
Айт бу тушми, ё унгим?!
Нахот сенга эришдим
Менинг бахтим…
Мен ахд килдим….

Кел яшайлик биз бирга, бизнинг эртагимизда.
Дусту, душман ичида, иккимиз охиргача.
Энг сунгги нафасгача, то улим ажратгунча.
Яхши-ёмон кунимда, буласанми ёнимда?...


Тохир Содиков

Клип на песню: Тохир Содиков - Кел яшайлик биз бирга

Оставь свое мнение о песне и словах

avatar